Seinäjoen perusopetuksen digipolku toimii opetuksen tukena oppilaiden digitaalisten taitojen (digitaalinen osaaminen, medialukutaidot, ohjelmointiosaaminen) yhdenvertaisessa kehittymisessä. Polun avulla taitoja voidaan harjoitella konkreettisesti ja käytännönläheisesti luontevana osana eri oppiaineiden opiskelua.

Seinäjoen digipolku on toteutettu osana valtakunnallista Uudet lukutaidot -hanketta. Valtakunnalliset digitaalisen osaamisen kuvaukset löytyvät ePerusteista.

Sivuston materiaalia voi vapaasti käyttää ja muokata ei-kaupalliseen opetuskäyttöön
CC-BY-NC-SA 4.0 -lisenssin mukaisesti.