1.-2.luokan polku julisteena

Opetellaan käytettävien oppilaslaitteiden perustoimintoja sekä huolellista käsittelyä (esim. laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen, äänenvoimakkuuden ja näytön kirkkauden säätö, lataustoiminnot). Otetaan käyttöön oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Harjoitellaan kirjautumistoimintoja.

Koulun yhteislaitteiden käyttösääntöjä oppilaille

Windows-laitteen perussäädöt

Käyttäjätunnus ja kirjautuminen

Digisanastoa lapsille (OPH)

Aloitetaan näppäintaitojen harjoittelu (Näppistaituri) ja opetellaan seuraamaan omaa edistymistä siellä.

Näppistaituri

Harjoitellaan digitaaliseen oppimisympäristöön (M365 Boksi tai Google GWE) kirjautumista ja opetellaan luomaan ja nimeämään tiedosto siellä.
Harjoitellaan sähköisiin oppimateriaaleihin (Esim. Sanomapro, Otava) kirjautumista sekä niiden peruskäyttöä.

Boksin kirjautumisohje

Uuden tiedoston luominen Boksiin

 

Harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelman peruskäyttöä (esim. isot kirjaimet, välimerkit, rivin vaihto). Harjoitellaan tulostamista.

Wordin peruskäyttöohje

Harjoitellaan tiedonhaun alkeita verkossa. Tutustutaan tekijänoikeuksiin.

Internet ja hakukoneen käyttö

Kopiraittilan koulu pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen (Kopiosto)

Tehdään oppimisympäristössä pienimuotoinen oma työ (esim. Word) jostakin tutusta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Tutustutaan samalla yhdessä internetiin ja selaimen käyttöön sekä opetellaan tiedonhaun alkeita verkossa. Harjoitellaan ohjatusti palautteen antamista valmiista töistä.

Asiakirjan luominen Boksiin ja Wordin peruskäyttöohje

Internet ja hakukoneen käyttö

Miten käytän kuvia oikein? (Kopiraittila)

Harjoitellaan mobiililaitteella kuvaamista sekä tutustutaan yksinkertaisiin muokkaustoimintoihin. Keskustellaan hyvistä tavoista ja lupaperiaatteista kuvia otettaessa ja julkaistaessa.

Miten käytän kuvia oikein? (Kopiraittila)

Kuvataan omia töitä (kuvaamataito, käsityö). Harjoitellaan kuvien siirtämistä oppimisympäristöön sekä kuvien poistamista laitteelta.

Kuvien siirtäminen iPadilta Boksiin

Kuvien siirtäminen Chromebookilta Boksiin

Harjoitellaan yhdessä ohjelmoinnillista ajattelua erilaisten leikkien, toimintaohjeiden ja arkisten toimien avulla eri oppiaineiden sisältöjä hyödyntäen.

Ohjelmoinnillista ajattelua – leikkejä ja harjoituksia

Mitä ohjelmointi on? -video (Innokas, kesto 4.16)

Välineitä ohjelmoinnin opetukseen -video (Innokas, kesto 4.45)

Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti ekaluokkalaisille (Teknologiateollisuus)

Tutustutaan yhdessä johonkin ohjelmointiohjelmaan tai koulun käytössä oleviin ohjelmoitaviin laitteisiin.

ScratchJR -sovellus (iPad, Chromebook, Android-tabletit)

ScratchJR -ohjeita ja tehtäviä (MAOL)

ScratchJR -ohje opettajalle (Raision Uudet lukutaidot)

koodaustehtäviä ja -pelejä, myös suomeksi (Codemonkey – Hour of Code)

Erilaiset sovellukset, esim. Lightbot Hour, Codemonkey JR (iPad, Chromebook, Android-tabletit)

Sphero Indi -autot (tutustu lainaamon sivuilla)

Lego Spike Essential (tutustu lainaamon sivuilla)

Tutustutaan yhdessä erilaisten tuttujen digitaalisten laitteiden toimintaan. Harjoitellaan yhdessä kuvailemaan näiden laitteiden toimintaperiaatteita.

Arjen teknologiaa

Askarrellaan ihmekännykkä (Mediametka)

Tutustutaan yhdessä faktaan (esim. uutinen, tietoteksti) ja fiktioon (esim. kertomus, sarjakuva, peli) sekä mielipiteen sisältävään (esim. emojit, tykkäämiset) ja vaikuttavaan mediaan (esim.mainokset) omien kokemusten avulla.

Pihkametsän tarinoita (Sotkamo) tarinallinen kokonaisuus erityisesti medialukutaitoihin, jonka voi toteuttaa joko yhden tai kahden lukuvuoden aikana.

TV-hahmosta pelisankariksi (Mediametka)

Mainosetsivät (Mediametka)

Medialukudiplomi (Uutismedian liitto)

Vikkilän sanomat – lautapeli alakoululaisille (Uutismedian liitto)

Tuotetaan yksinkertainen mediaesitys (esim. lyhyt uutinen, uutisotsikko, kuvateksti, seinäjuliste, mainos).
Keskustellaan omasta ja toisten tekemistä töistä sekä harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista.

Harjoitellaan tunnistamaan omia mediankäyttötapoja. Keskustellaan käytetyistä sovelluksista ja peleistä sekä muista mediasisällöistä omassa arjessa. Opetellaan nimeämään mediasisältöjen herättämiä tunteita ja pohditaan yhdessä arjen mediankäytön vaikutusta omaan hyvinvointiin.

Keskustelupaja digihyvinvoinnista (Mediametka)

Pelityöpaja yhden oppitunnin kokonaisuus (Mediametka)

Pelittää! Tutustutaan peleihin, pelaamisiin ja ikärajoihin (Mediametka)

Keskustelupaja: Digipelit ja mainokset (Mediametka)

60 mediakasvatusvinkkiä (Mediakasvatusseura)

Keskustellaan hyvistä tavoista viestiä toisten kanssa ja harjoitellaan hyviä vuorovaikutustaitoja. Tutustutaan yhdessä turvallisiin ja vastuullisiin tapoihin toimia verkossa ja mediassa. Keskustellaan ikärajojen tarkoituksesta ja tutustutaan yleisiin ikärajamerkintöihin.

Netiketti 1-2 

Tietoa ikärajoista -juliste (KAVI)

Turvallisesti netissä – erinomainen lasten opas tehtävineen turvalliseen netin käyttöön (Traficom-Kybertuvallisuuskeskus)

Sometutor opettajille -materiaalia digiturvallisuuden opettamiseen (Raision kaupunki)

Tutustutaan terveellisiin työskentelyasentoihin ja -tapoihin.

Ohjevideoita ergonomiaan luokkahuoneessa (Liikkuva koulu)

Tukea ergonomiseen opiskeluun (Liikkuva koulu)