3.-4.luokan polku julisteena

Kerrataan laitteiden peruskäyttöä sekä kirjautumistoimintoja. Harjoitellaan oman salasanan hallintaa (vahvan salasanan muodostaminen, vaihtaminen sekä muistaminen). Harjoitellaan liittymistä langattomaan verkkoon sekä tarvittaessa oheislaitteiden liittämistä laitteeseen.

Koulun yhteislaitteiden käyttösääntöjä oppilaille

Käyttäjätunnus ja kirjautuminen

Vahvan salasanan muodostaminen

Digisanastoa lapsille (OPH)

 

Jatketaan näppäintaitojen harjoittelua (Näppistaituri) ja harjoitellaan näppäimistön käyttöä kahdella kädellä.

Näppistaituri

Tutustutaan oppimisympäristön  (M365 Boksi tai Google GWE) käyttöön opiskelussa. Luodaan oma portfoliokansio ja harjoitellaan tiedostonhallinnan perusteita (tallentaminen, nimeäminen, siirtäminen, poistaminen, jakaminen, lataaminen). Harjoitellaan tehtävien tekemistä sekä tiedoston yhteistyöstämistä. Harjoitellaan lähettämään viestejä ja vastaamaan videopuheluun (esim. Teams, Meet).

Uuden tiedoston luominen Boksiin

Kansion luominen Boksiin

Tiedostonhallinta Boksissa

Tiedoston jakaminen ja yhteistyöstäminen

Kuvien ja videoiden siirtäminen iPadilta Boksiin

Kuvien siirtäminen Chromebookilta Boksiin

Teams -viesti ja -puhelu

Harjoitellaan lyhyiden tekstien kirjoittamista ja opetellaan niiden muokkaamista (esim. otsikko, fontti, kuvan liittäminen) sekä tutustutaan yleisimpiin pikanäppäinkomentoihin. Tutustutaan tulostusasetuksiin ja keskustellaan samalla vastuullisista ja ekologisista tulostuskäytänteistä.

Word -ohje

Harjoitellaan itsenäistä tiedonhakua, tarkoituksenmukaisen hakusanan käyttöä sekä tutustutaan lähdemerkintöjen tekemiseen. Arvioidaan ohjatusti hakutulosten käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta. Perehdytään tekijänoikeuksiin.

Harjoitellaan tiedonhakua 3-6lk

Kopiraittilan koulu pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen (Kopiosto)

Miten teen lähdeviittauksen? (Kopiraittila)

Lähteiden merkitseminen 3.-4.luokka (Kopiraittila)

 

Harjoitellaan laitteella kuvaamista (valokuva, video) sekä yleisiä muokkaustoimintoja. Tutustutaan yhdessä eri kuvakulmien ja -kokojen hyödyntämiseen kuvauksessa.
Tutustutaan animaation tekemiseen (esim. StopMotion, iMotion) ja tehdään yksinkertainen animaatio (esim.digitarina).

Kuvien ja videoiden siirtäminen iPadilta Boksiin

Boksin käyttö iPadin OneDrive -sovelluksella

Kuvien ja videoiden siirtäminen Chromebookilta Boksiin

StopMotion -ohjevideo (Mediametka, kesto 5.14)

iMotion -ohjevideo (Ilona Koulutus, kesto 2.43)

Esineanimaatio (Mediataitokoulu)

Green screen -videon tekeminen iPadilla (Mervin videovinkit)

Vinkkejä animaation tekemiseen -video (digitaitokalenteri.fi, kesto 3.05)

Tuumasta toimeen! -ohjevideoita videokuvaamiseen ja editointiin (Mediametka)

Kuvia Suomesta (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pixabay (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pexels (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

 

Opetellaan esitysgrafiikkaohjelman (esim. PowerPoint) käyttöä ja tehdään oma esitelmä jostakin yhdesssä sovitusta oppisisällöstä. Harjoitellaan samalla tiedon jäsentämistä (esim. käsitekartta), tiedonhakutaitoja sekä lähdemerkintöjen tekemistä.
Harjoitellaan palautteen antamista toisten töistä.

PowerPoint -esityksen tekeminen

Microsoft Sway -esityksen luominen

Microsoft Whiteboard -ohje (sovellus esim. käsitekartan tekoon)

Harjoitellaan musiikin tekemistä digitaalisesti
(esim. Garageband, Chrome music lab, Sumo app).

Louhimon GarageBand -työpajat 4.luokkalaisille

Louhimon GarageBand -ohjevideoita

Sumotunes -digitaalinen musiikkistudio (esim. Chromebook)

Chrome Music Lab -helppokäyttöinen sivusto musiikin luomiseen

Opetellaan ohjelmoinnillisia työskentelytapoja ilman laitteita erilaisten harjoituksien avulla (esim. tiedon jäsentelyä, luokittelua ja vertailua, toimintaohjeiden laatimista). Hyödynnetään harjoittelussa eri oppiaineiden sisältöjä.

Ohjelmoinnillista ajattelua -leikkejä ja harjoituksia

Ohjelmoinnillisen ajattelun harjoitteita ilman laitteita (Innokas)

Polkuja ohjelmointiosaamiseen -opas (KAVI)

Tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin ja tehdään yksinkertaista ohjelmointia koulun käytössä olevilla sovelluksilla ja välineillä.
Harjoitellaan luovaa ajattelua ja ohjelmoinnillisia työskentelytapoja esimerkiksi robotiikkavälineistöä hyödyntämällä tai suunnittelemalla oma yksinkertainen tuotos (esim. robotti, älylaite, lautapeli, ohjelmoitu peli).

Ideoita oman tuotoksen tekemiseen

Suunnitellaan oma lautapeli! (Mediametka)

Scratch-sivustolle

Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla esimerkkipeliohjeita ja materiaalia (Pohjanmaan LUMA-keskus)

Oma sokkelopeli Scratchilla teksti- ja video-ohje (Innokas)

Koodaustunti

Code.org -valmiita ohjelmointitehtäviä ja kursseja

Ohjelmointi peruskoulun 3-4lk. matematiikassa (MAOL)

Sphero Indi -autot (tutustu lainaamon sivuilla)

Lego Spike Essential (tutustu lainaamon sivuilla)

Tunnistetaan yhdessä omasta arjesta löytyviä laitteita, joissa hyödynnetään tietokoneohjausta tai robotiikkaa. Keskustellaan teknologian käytöstä omassa arjessa.

Tutustutaan journalistiseen mediaan (esim. Lasten uutiset) sekä sosiaaliseen mediaan (esim. vlogit, meemit). Tutkitaan yhdessä erilaisten mediasisältöjen käyttötarkoituksia (esim. tietoa välittävä, viihdyttävä, vaikuttava, kaupallinen).

Lasten uutiset (HS)

Yle Mix – Uutisia lapsille

Tubetus ja vloggaus – perusteet haltuun! (Mediametka)

Valmiita tuntisuunnitelmia alakouluille (Aikakausmedia)

Oppituntivinkit (Uutismediakasvatus)

Medialukudiplomi (Uutismedian liitto)

Vikkilän sanomat – lautapeli alakoululaisille (Uutismedian liitto)

Mediakasvatusmateriaaleja (Mediataitokoulu)

Mediakasvatusmateriaalia (Aikakausmedia)

Mediakasvatuksen materiaalipankki (Lastu)

60 mediakasvatusvinkkiä (Mediakasvatusseura)

 

Tehdään mediasisältö (esim. uutinen, mainos) ja tutustutaan vihreän kankaan tekniikkaan sekä erilaisiin vaikuttamisen keinoihin.

Kuvien ja videoiden siirtäminen iPadilta Boksiin

Green screen -videon tekeminen iPadilla (Mervin videovinkit)

Harjoittele uutisten tekemistä oppitunnilla (Mediataitokoulu, Yle uutisluokan materiaali)

Meidän mainokset -työpaja kahden oppitunnin kokonaisuus (Mediametka)

Lehtimainonnan oppimateriaali (Aikakausmedia)

Kuvia Suomesta (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pixabay (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pexels (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

 

Tutkitaan yhdessä omia median käyttötapoja sekä mediasisältöjen käyttöön vaikuttavia asioita (kaverit, perhe, kodin säännöt). Opetellaan tunnistamaan omaa hyvinvointia tukevia mediankäyttötapoja.

Mitä tehdä, kun on tylsää? 100 ideaa. (MLL)

Tehtäväkortteja mediakasvatuksen tueksi (MLL)

Mediakasvatusmateriaaleja (Mediataitokoulu)

60 mediakasvatusvinkkiä (Mediakasvatusseura)

Mediakasvatuksen materiaalipankki (Lastu)

Harjoitellaan toimimista verkossa turvallisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Keskustellaan nettikiusaamisesta ja siitä, miten voisimme itse siihen vaikuttaa ehkäisevästi.

Netiketti 3-6 -Muistisääntöjä turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan verkossa

Turvallisesti netissä – erinomainen lasten opas tehtävineen turvalliseen netin käyttöön (Traficom-Kybertuvallisuuskeskus)

Empatiapolku – oppimateriaali kouluille empatiataitojen vahvistamiseen ja nettikäyttäytymiseen (Digiseikkailu)

Sometutor opettajille -materiaalia digiturvallisuuden opettamiseen (Raision kaupunki)

Opetellaan tauottamaan työskentelyä ja huolehtimaan terveellisistä työasennoista. Keskustellaan ergonomian merkityksestä omaan hyvinvointiin. Tutustutaan liikkumista edistäviin digitaalisiin sovelluksiin ja ympäristöihin mahdollisuuksien mukaan.

Ohjevideoita ergonomiaan luokkahuoneessa (Liikkuva koulu)

Tukea ergonomiseen opiskeluun (Liikkuva koulu)