5.-6.luokan polku julisteena

Otetaan käyttöön henkilökohtainen laite (Chromebook). Harjoitellaan laitteen vastuullista peruskäyttöä. Tutustutaan laitteen ylläpito -ja päivityskäytänteisiin sekä toimintaan yleisimmissä häiriötilanteissa. Kerrataan salasanan hallintaa.

Chromebook -perusteet 

Käyttäjätunnus ja kirjautuminen

Vahvan salasanan muodostaminen

Digisanastoa lapsille (OPH)

Jatketaan näppäintaitojen harjoittelua (Näppistaituri) ja harjoitellaan kymmensormijärjestelmää.

Näppistaituri

Käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä  (M365 Boksi tai Google GWE) osana koulutyön arkea. Tehdään palautettavia ja arvioitavia tehtäviä eri oppisisällöistä. Muokataan tiedostoa yhteisesti ja tehdään esim. yhteinen esitelmä ryhmätyönä.
Harjoitellaan sähköpostin peruskäyttöä digitaalisessa ympäristössä sekä kohteliasta ja tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta viestittäessä.
Tutustutaan oppilashallintajärjestelmä Wilman käyttöön verkossa ja mobiilisovelluksessa.

Uuden tiedoston luominen Boksiin

Kansion luominen Boksiin

Tiedostonhallinta Boksissa

Tiedoston yhteistyöstäminen

Outlook -sähköpostisovelluksen peruskäyttö Boksissa

Kuvien ja videoiden siirtäminen iPadilta Boksiin

Boksin käyttö iPadin OneDrive -sovelluksella

Kuvien ja videoiden siirtäminen Chromebookilta Boksiin

Kirjautumisohje Wilmaan (oppilaat)

Wilma-sovelluksen kirjautumisohje (oppilaat)

Wilma Seinäjoki -linkki Wilman etusivulle

Syvennetään tekstinkäsittelyn perustaitoja (esim. fontin muotoilu, riviväli, kappalejako, tekstin tasaus, leikepöydän käyttö, luettelo, kappalemuotoilu, sivun asetukset). Tutustutaan eri tallennusmuotohin (esim.PDF).
Harjoitellaan taulukkolaskentaohjelman käyttöä (Excel, Sheets). Opetellaan tekemään taulukko ja siitä diagrammi.

Word -ohje

Word -harjoitustehtävä

Excel -lukujärjestyksen tekeminen

Excel -taulukko ja diagrammi (viikkoseuranta)

Opetellaan tiedonhakua eri mediasisällöistä. Harjoitellaan lähdekriittisyyttä sekä lähteen luotettavuuden perustelua ohjatusti. Harjoitellaan lähdemerkintöjen tekemistä.
Kerrataan tekijänoikeuksien yleisiä periaatteita ja tutustutaan CC-lisenssijärjestelmään.

Harjoitellaan tiedonhakua

Kopiraittilan koulu pelillinen materiaali tekijänoikeuksien oppimiseen ja opettamiseen (Kopiosto)

Miten teen lähdeviittauksen? (Kopiraittila)

Lähteiden merkitseminen 5.-7.luokka (kopiraittila.fi)

Funky Facts -etsiväkoulu nettitekstien luotettavuuden arvioinnin opettamiseen

Treenaa lähdekritiikkiä (MLL)

Verkkosisältöjen kriittisen arvioinnin työkalu (Mediakasvatusseura ja Critical)

Arviointikortit kriittisen lukutaidon harjoitukseksi (Critical)

Työkaluja kriittisen nettilukutaidon opettamiseen (EduLit)

Harjoitellaan videoprojektin toteuttamista ja tehdään yhteistyössä video. Harjoitellaan samalla visuaalisen ja auditiivisen ilmaisun ja kerronnan keinoja (esim. juonirakenne, kuvakulmat, äänimaailma). Editoidaan videosta kokonaisuus. Arvioidaan yhdessä videon tuottamisen eri vaiheita ja lopputulosta.

iMovie -pikaohje

Kuvien ja videoiden siirtäminen iPadilta Boksiin

Boksin käyttö iPadin OneDrive -sovelluksella

Kuvien ja videoiden siirtäminen Chromebookilta Boksiin

Tuumasta toimeen! – lyhyitä ohjevideoita elokuvan tekemiseen sekä iMovien käyttöön (Mediametka)

Green screen -videon tekeminen iPadilla (Mervin videovinkit)

Elokuvakasvatuksen oppimateriaaleja (Valveen elokuvakoulu)

Elokuvapolku (KAVI)

Kuvia Suomesta (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pixabay (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pexels (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Tehdään jostakin opittavasta asiasta omavalintainen työ (esim. esitysgrafiikkaesitys, video, animaatio). Harjoitellaan samalla kriittistä tiedonhakua tekijänoikeudet huomioiden sekä lähdemerkintöjen tekemistä. Harjoitellaan rakentavan palautteen antamista muiden oppilaiden töistä.

PowerPoint-esityksen tekeminen

Microsoft Sway -esityksen luominen

Microsoft Whiteboard -ohje (sovellus esim. käsitekartan tekoon)

Miten teen lähdeviittauksen? (kopiraittila.fi)

Lähteiden merkitseminen 5.-7.luokka (kopiraittila.fi)

Kuvia Suomesta (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pixabay (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pexels (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

 

Harjoitellaan tekemään luovia töitä digitaalisesti esimerkiksi kuvankäsittelyn avulla ja siirretään ne omaan portfolioon.

Kuvien ja videoiden siirtäminen iPadilta Boksiin

Kuvien ja videoiden siirtäminen Chromebookilta Boksiin

Kuvia Suomesta (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pixabay (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pexels (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Jatketaan ohjelmoinnillisen ajattelun ja työskentelytapojen harjoittelua erilaisten toiminnallisten tehtävien avulla (esim. ongelmaratkaisutaidot). Hyödynnetään harjoittelussa eri oppiaineiden sisältöjä.
Tutustutaan toisto -ja ehtorakenteisiin tuttujen arkielämän ilmiöiden kautta.

Pieni tietopaketti ohjelmoinnista sekä toisto -ja ehtorakenteista

Ohjelmoinnillista ajattelua -leikkejä ja harjoituksia

Ohjelmoinnillisen ajattelun harjoitteita ilman laitteita (Innokas)

Polkuja ohjelmointiosaamiseen -opas (KAVI)

Laaditaan peli tai ohjelma graafisessa ohjelmointiympäristössä (esim. Scratch). Harjoitellaan yhdessä pelin ideointia, testaamista ja jatkokehittelyä. Laaditaan valmiille tuotokselle käyttöohjeet.
Harjoitellaan ohjelmointitaitoja koulun käytössä olevilla välineillä.

Scratch-sivustolle

Ohjelmointia Scratch-ohjelmalla esimerkkipeliohjeita ja materiaalia (Pohjanmaan LUMA-keskus)

Ohjeita erilaisten Scratch-pelien tekemiseen (HY)

Oma sokkelopeli Scratchilla teksti- ja video-ohje (Innokas)

Koodaustunti

Code.org -valmiita ohjelmointitehtäviä ja kursseja

Ohjelmointi peruskoulun 5-6lk. matematiikassa (MAOL)

Lego Spike Essential ja Prime (tutustu lainaamon sivuilla)

Havainnoidaan yhdessä ohjelmoinnin, robottien ja tekoälyn käyttökohteita ympärillämme. Keskustellaan omasta toiminnasta digitaalisissa ympäristöissä sekä siitä kerääntyvän tiedon merkityksestä.

Miten ihmisen digitaalinen jalanjälki syntyy? infograafi (Mediakasvatusseura)

Tekoäly arjessa infograafi (EU)

Laajennetaan kokemuksia eri mediasisällöistä. Tutkitaan journalistisen ja sosiaalisen median eroja. Opetellaan tunnistamaan ja nimeämään mediasisältöjen erilaisia vaikutustapoja.

Yle Mix – Uutisia lapsille

Lasten uutiset (HS)

Uutismediakasvatus -materiaalit

Tulevaisuuden uutiset kahden oppitunnin kokonaisuus (Mediametka)

Valmiita tuntisuunnitelmia alakouluille (Aikakausmedia)

Oppituntivinkit (Uutismediakasvatus)

Lehtimainonnan oppimateriaali (Aikakausmedia)

Medialukudiplomi (Uutismedian liitto)

Vikkilän sanomat – lautapeli alakoululaisille (Uutismedian liitto)

Harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä median avulla ja tehdään kantaa ottava tai vaikuttava mediasisältö (esim. arvostelu, videovinkkaus, mielipidekirjoitus, vlogi, juliste). Harjoitellaan samalla eri näkökulmien ymmärtämistä ja kunnioittavaa keskustelua toisten kanssa.

Tubetus ja vloggaus – perusteet haltuun! (Mediametka)

Vinkkejä videoblogeihin (Mediametka)

Tubettaa – mitä YouTuben kulisseissa tapahtuu? (Aikakausmedia)

Harjoittele uutisten tekemistä oppitunnilla (Mediataitokoulu, Yle uutisluokan materiaali

Green screen -videon tekeminen iPadilla (Mervin videovinkit)

Pohditaan median roolia omassa elämässä esimerkiksi mediapäiväkirjan avulla. Tarkastellaan omaa median käyttöä sekä mediasisältöjen vaikutuksia omiin valintoihin.
Tunnistetaan median merkitys omalle hyvinvoinnille. Opetellaan arvioimaan ja rajaamaan omaa digitaalista ajankäyttöä.

Seuraa digitaalista ajankäyttöäsi ja harjoittele Excel-taulukon tekemistä

Kännykkäpäiväkirja (Mediametka)

Digihyvinvointipaja (Mediametka)

Hyvällä mielellä median kanssa – selkokielisiä mediakasvatustehtäviä (KAVI)

Kerrataan hyviä, vastuullisia ja kiusaamista ehkäiseviä viestintätapoja. Tiedostetaan oma vastuu mediasisältöjen käyttäjänä ja tuottajana.
Keskustellaan omien henkilötietojen turvallisesta käytöstä verkossa ja opetellaan huomioimaan yksityisyyden suojaamisen merkitys. Harjoitellaan erilaisten riskitilanteiden tunnistamista verkossa ja mediassa.

Netiketti 3-6 -Muistisääntöjä turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan verkossa

Huippula Pelastakaa Lapset ry:n tarjoama ilmainen palvelu viidesluokkalaisten mediakasvatuksen sekä digitaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tueksi.

Some -turvallinen ja vastuullinen käyttö

Turvallisesti netissä – erinomainen lasten opas tehtävineen turvalliseen netin käyttöön (Traficom-Kybertuvallisuuskeskus)

Digitaalinen jalanjälki -juliste (Mediakasvatusseura)

Möttöset – Tietoturvaton matka (STEK) hauska ja opettavainen animaatio

Empatiapolku – oppimateriaali kouluille empatiataitojen vahvistamiseen ja nettikäyttäytymiseen (Digiseikkailu)

Sometutor opettajille -materiaalia digiturvallisuuden opettamiseen (Raision kaupunki)

Mediakuplat, algoritmit ja mainonta (Mediametka) lyhyet videot ja oppituntimateriaali

Mediataidot kuntoon (MLL)

Algoritmit suodattavat ja suosittelevat (MLL)

Tehtäväkortteja mediakasvatuksen tueksi (MLL)

Kerrataan ergonomisia työskentelytapoja. Keskustellaan hyvinvoinnin merkityksestä päivittäisessä työskentelyssä sekä vapaa-ajan digitaalisessa ajankäytössä.

Somekyhmy kuriin (Yle)

Ohjevideoita ergonomiaan luokkahuoneessa (Liikkuva koulu)

Tukea ergonomiseen opiskeluun (Liikkuva koulu)