Matematiikka

Kerrataan ohjelmoinnin perusteita sekä yleisimpiä ohjelmointirakenteita (esim. toisto, muuttuja, ehto). Harjoitellaan tekstipohjaisen ohjelmointikielen perusasioita sekä yleisimpien rakenteiden tulkintaa. Toteutetaan oma ohjelmoitu tuotos hyviä ohjelmointikäytänteitä noudattaen.

Ohjelmointi peruskoulun matematiikassa (MAOL)

Verkkosivut ja ohjelmointi (Linkki -oppimateriaali, JYU)

Lego Spike Prime ohjelmoinnin opetukseen (Linkki lainaamoon)

Mysteerijuna -pakopeli (YLE) Yle Oppimisen peli, joka tarjoaa viihdyttävän pelikokemuksen ohessa mahdollisuuden tutustua koodaamisen logiikkaan.

Mysteerijuna-pakopelin opetuspaketti kouluille

Tutustutaan geometriaohjelmiston sekä muiden matemaattisten opetussovellusten käyttöön. Harjoitellaan matemaattisten merkintöjen kirjoittamista kaavaeditorilla.

Geogebra matematiikan opetuksessa (LUMA -keskus)

Yhtälön tai kaavan kirjoittaminen Wordin kaavaeditorilla (Microsoft)

Tutustutaan tilastoihin sekä harjoitellaan niiden tulkintaa ja analysointia. Opetellaan taulukkolaskennan perustaitoja (soluviittaukset, laskulausekkeet, funktiot, diagrammit).

Mediawatch -peli Oppimispeli kriittisen lukemisen harjoittelemiseen. Pelin ensimmäisessä versiossa harjoitellaan diagrammien lukutaitoa maantieteen aiheissa ja se on vapaasti pelattavissa nettiselaimella ilman kirjautumista.

Fysiikka ja kemia

Harjoitellaan tiedon ja mittaustulosten esittämistä sekä omien töiden dokumentointia digitaalisesti. Laaditaan esim. mittauspöytäkirja, kuvaaja, kuvasarja, video (työ)kokeesta, työselostus, tutkielma, koeasetelman suunnitelma, esitys tai mediasisältö.

iMovien toiminnot

Oman projektin tekeminen iMoviella (Apple)

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Tekstinkäsittelyn perustoimintoja ja kuvan lisääminen

Tekstinkäsittelyn perustoimintoja eri välilehdillä

Harjoitellaan matemaattisten merkintöjen kirjoittamista siihen tarkoitetulla kaavaeditorilla. Tutustutaan kemian molekyylimallien ja rakennekaavojen piirtämiseen käyttämällä tarkoitukseen sopivaa ohjelmaa tai nettisivua. Havainnollistetaan ilmiöitä simulaatioita hyödyntämällä.

Word kaavaeditori

Molekyylimallinnus (molview.org)

Interaktiivisia simulaatioita (phet.colorado.edu)

Keskustellaan luonnontieteestä osana nykypäivän teknologiaa ja sen kehittämistä. Tutustutaan fysiikkaan ja kemiaan liittyviin sovelluksiin ja teknologisiin ratkaisuihin sekä uutisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. Tutustutaan tekoälyn sekä laajennetun todellisuuden (XR) mahdollisuuksiin luonnontieteissä.

Mikä on XR? (OPH)

Biologia ja maantieto

Harjoitellaan paikkatietoon perustuvan tai virtuaalitodellisuutta hyödyntävän karttasovelluksen käyttöä.

Maanmittauslaitoksen karttasivusto

Google Maps

Toteutetaan digitaalinen eliökokoelma (esim. kasvio). Tunnistetaan ja nimetään eliöitä digitaalista lajiopasta tai käänteistä kuvahakua hyödyntäen.

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Lajien tunnistaminen (Luontoportti)

Toteutetaan tutkimus ja dokumentoidaan se digitaalisesti (esim. video, esitysgrafiikka). Huomioidaan tiedonhaun kriittinen tarkastelu sekä tekijänoikeudet ja asianmukaiset lähdemerkinnät tutkimuksen toteutuksessa. Hyödynnetään toteutuksessa digitaalista käsitekarttaa tai vastaavaa infografiikkaa osana dokumentointia.

Whiteboard -sovellus käsitekarttojen tekemiseen

Draw.io -sovellus käsitekarttojen tekemiseen

Jamboard -sovellus käsitekarttojen tekemiseen (kirjautuminen @opetus -tunnuksella)

Harjoitellaan maantietoon ja biologiaan liittyvien erilaisten mediasisältöjen (esim. kartat, diagrammit, tilastot, kuvat, videot, tietotekstit ja uutiset) käyttöä ja kriittistä tulkintaa.
Harjoitellaan diagrammin laatimista digitaalisesti.

Paikkatiedon ja geomedian oppimateriaaleja (Avointen oppimateriaalien kirjasto)

Mediawatch -peli Oppimispeli kriittisen lukemisen harjoittelemiseen. Pelin ensimmäisessä versiossa harjoitellaan diagrammien lukutaitoa maantieteen aiheissa ja se on vapaasti pelattavissa nettiselaimella ilman kirjautumista.

Keskustellaan teknologian sekä oman mediankäytön vaikutuksista kestävään kehitykseen, hiilijalanjälkeen ja ympäristöön. Pohditaan oman toiminnan vaikutusta ja vastuullista toimintaa. Tutustutaan tekoälyn sekä laajennetun todellisuuden (XR) mahdollisuuksiin luonnontieteissä.

Mikä on XR? (OPH)

Biologian AR-tehtävä vuosiluokille 7-9 (OPH)

Digitalisaation ympäristövaikutusten käsittely opetuksessa (OPH)

Mediaa eettisesti ja ekologisesti (Polkuja medialukutaitoon, s. 37)