Liikunta

Tutustutaan liikuntateknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin oman liikunnallisuuden tukemisessa (esim. erilaiset liikunta- ja terveyssovellukset). Seurataan mahdollisuuksien mukaan omaa edistymistä kirjaamalla ja tallentamalla liikuntasuorituksia digitaalisesti.

Digitaaliset palvelut liikunnan opetuksessa (OPH)

Hyödynnetään verkkoympäristöjä ja sosiaalista mediaa tiedonhaussa ja paikallisiin liikuntamahdollisuuksiin tutustuttaessa.

Liikunta (Seinäjoen kaupunki)

Musiikki

Tutustutaan tekijänoikeuksiin sekä CC-lisensoituun materiaaliin musiikin näkökulmasta.

Oman biisin tekeminen, tekijänoikeuksien muistilista (Kopiraittila)

Musiikin ja nuottien käyttö (Kopiraittila)

Tutustutaan erilaisiin musiikkiin liittyviin sisältöihin verkossa. Harjoitellaan tiedonhakua musiikin aihepiireistä (esim. musiikkihistoria, eri musiikkikulttuurit).

Tutustutaan musiikin äänitysteknologiaan sekä musiikin äänittämiseen digitaalisesti.

Kuvataide

Harjoitellaan omien töiden dokumentointia (esim. PowerPoint, Sway, Slides) kuvaamalla työn vaiheita ja valmis työ. Tallennetaan tuotos pilvipalveluun osaksi omaa portfoliota.

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Tutustutaan tekijänoikeuksiin sekä CC-lisensoituun materiaaliin kuvataiteen näkökulmasta.

Kuvat opetuksessa, muistilista (Kopiraittila)

Kuvia Suomesta (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pixabay (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Pexels (ilmainen kuvapankki, CC0-lisenssi)

Käytetään digitaalisia ympäristöjä, sovelluksia ja välineitä (esim. kuvankäsittely, ohjelmointitaide) kuvataiteessa omaan luovaan työskentelyyn mahdollisuuksien mukaan.

Kuvankäsittely Paint.net -sovelluksella (ohjevideo)

GIMP -kuvankäsittelyohjelma Windows -laitteilla (ohjevideo)

Paint 3D – piirrosohjelma Windows -laitteilla

Hyödynnetään eri verkkosisältöjä, mediaa ja virtuaalimaailmoja osana tiedonhakua ja kuvataiteen opiskelua.
Pohditaan yhdessä teknologian käytön taiteellisia mahdollisuuksia sekä riskejä.

Käsityö

Harjoitellaan omien töiden dokumentointia (esim. PowerPoint, Sway, Slides) kuvaamalla työn vaiheita ja valmis työ. Tallennetaan tuotos pilvipalveluun osaksi omaa portfoliota.

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Hyödynnetään erilaisia verkkopalveluja ja sosiaalista mediaa tiedonhaussa sekä omien töiden suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa (mediasovellukset, suunnittelu- ja kuvankäsittelyohjelmat, ohjelmointisovellukset, sähköiset oppimateriaalit).

Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sensoreita, robotiikkaa, automatisaatiota tai ohjelmoinnillisia ratkaisuja hyödyntäviä tuotoksia.

Lainattava robotiikkavälineistö

Harjoitellaan 3D-suunnitteluohjelman käyttöä (esim. Tinkercad, Paint 3D) sekä 3D-tulostamista mahdollisuuksien mukaan.

Tinkercad

Kotitalous

Harjoitellaan omien töiden dokumentointia (esim. PowerPoint, Sway, Slides) kuvaamalla työn vaiheita ja valmis työ. Tallennetaan tuotos pilvipalveluun osaksi omaa portfoliota.

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Hyödynnetään erilaisia sovelluksia sekä digitaalisia ympäristöjä kotitalouden opiskelussa mahdollisuuksien mukaan (esim. reseptimuunnokset, luokan reseptikirja, talouslaskelmat ja rahankäytön seuranta).

Tutustutaan teknologian sekä median vastuulliseen hyödyntämiseen arjen työvälineinä. Keskustellaan kestävän kulutuksen periaatteista sekä median vaikutuksesta omiin kulutusvalintoihin. Harjoitellaan arvioimaan ja käyttämään luotettavaa tietoa omien valintojen perustana.