Uskonto

Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä sekä niiden kriittistä tarkastelua. Tehdään monipuolisesti digitaalisia sisältöjä (esim. mediasisältö, tutkimus, esitelmä) erilaisia toteutustapoja hyödyntäen.
Huomioidaan tekijänoikeudet ja asianmukaiset lähdemerkinnät.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Wordin perustoimintoja

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Harjoitellaan rakentavaa keskustelua sekä perustellun mielipiteen esittämistä. Tehdään kantaaottava mediasisältö (esim. mielipideteksti, vlogi, julkaisu) tai osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun opettajan luomassa digitaalisessa foorumissa (esim. Teams).

Kunnioittava keskustelu (MLL)

Empatiaa netissä (MLL)

Tutkitaan yhdessä uskonnollisten aiheiden ja piirteiden (esim. symbolit) esiintymistä mediassa. Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Keskustellaan mediaan sekä digitaalisuuteen ja teknologiaan liittyvistä  eettisistä ja moraalisista kysymyksistä.

Video-oppimateriaali mediaetiikasta (Mediakasvatus)

Historia ja yhteiskuntaoppi

Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä sekä niiden kriittistä tarkastelua. Tehdään monipuolisesti digitaalisia sisältöjä (esim. mediasisältö, tutkimus, esitelmä) erilaisia toteutustapoja hyödyntäen.
Huomioidaan tekijänoikeudet ja asianmukaiset lähdemerkinnät.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Wordin perustoimintoja

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Tutustutaan yhteiskunnan erilaisiin digitaalisiin palveluihin ja sivustoihin (esim. suomi.fi, dvv.fi, vero.fi).

Suomi.fi -verkkopalvelu (Yle Digitreenit)

Tutustutaan yhdessä erilaisiin vaikuttamismahdollisuuksiin digitaalisessa yhteiskunnassa. Harjoitellaan rakentavaa keskustelua sekä perustellun mielipiteen esittämistä yhteiskunnallisten aiheiden avulla. Tehdään kantaaottava mediasisältö (esim. mielipideteksti, vlogi, julkaisu) tai osallistutaan ajankohtaiseen keskusteluun opettajan luomassa digitaalisessa foorumissa (esim. Teams).

Vaikuta verkossa (MLL)

Tarkastellaan yhdessä kriittisesti median (julkinen, kaupallinen, sosiaalinen) yhteiskunnallista roolia ajankohtaisten aiheiden ja ilmiöiden avulla. Tehdään yhteistyötä paikallisen ja maakunnallisen mediatoimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Terveystieto

Tutustutaan paikallisiin digitaalisiin terveyspalveluihin sekä muihin terveyssivustoihin ja hyvinvointisovelluksiin.
Hyödynnetään opiskelussa mahdollisuuksien mukaan erilaisia digitaalisia ympäristöjä sekä sovelluksia.

Omakanta tutuksi -testi (Yle digitreenit)

Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä sekä niiden kriittistä tarkastelua. Tehdään monipuolisesti digitaalisia sisältöjä (esim. mediasisältö, tutkimus, esitelmä) erilaisia toteutustapoja hyödyntäen.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Keskustellaan ja opitaan tunnistamaan teknologian käytön sekä digitaalisen median vaikutuksia omaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä arjenhallintaan. Harjoitellaan valitsemaan omaa hyvinvointia edistäviä sisältöjä. Tutkitaan yhdessä digitaalisten sisältöjen vaikutusta vireyteen, uneen ja aivotoimintaan.

Opi hallitsemaan ruutuaikaasi (Yle digitreenit)

Rauhoita puhelimesi (Yle digitreenit)

Nuku, syö, liiku, pelaa -tehtävä (MLL)

Arvioidaan yhdessä eri medioista saatavan tiedon luotettavuutta ja pohditaan esim. harhaanjohtavan tiedon vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen. Keskustellaan turvallisesta ja vastuullisesta toiminnasta verkkoympäristöissä osana omaa hyvinvointia.

Some ja mediataidot

Sosiaalinen media nuoren hyvinvoinnin rakentajan ja haastajana -materiaali- ja tehtäväpaketti (Mediataitokoulu)

 

Keskustellaan ergonomiasta. Opetellaan huomioimaan omassa työskentelyssä ergonomiaan vaikuttavia asioita (esim. työn tauottaminen, liikkuminen, kalusteet, valaistus, melutaso).

Ohjevideoita ergonomiaan luokassa (Liikkuva koulu)

Tukea ergonomiseen opiskeluun (Liikkuva koulu)

Somekyhmy kuriin (Yle)

Oppilaanohjaus

Tutustutaan oppiaineen ja jatko-opiskelun kannalta olennaisiin sivustoihin sekä sovelluksiin ja harjoitellaan niiden käyttöä. Tutustutaan digitaaliseen osaamiseen liittyviin opiskelu- ja ammattialoihin sekä uravaihtoehtoihin.

Harjoitellaan TET-jakson raportointia tai itsearviointia digitaalisesti.

Harjoitellaan sähköisen työhakemuksen ja ansioluettelon tekemistä sekä liitetiedostojen lisäämistä osaksi hakemusta tai ansioluetteloa.

Wordin perustoimintoja

Forms -kyselyn/lomakkeen tekeminen