Äidinkieli ja kirjallisuus

Tuotetaan eri tyyppisiä tekstejä digitaalisesti. Syvennetään tekstinkäsittelytaitoja ja käytetään tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia monipuolisesti tekstityyppi huomioiden. Harjoitellaan näppäintaitoja.

Näppistaituri

Näppistaituri – opettajan ohje

Tekstinkäsittelyohje

Näin kirjoitat erikoismerkkejä (Yle Digitreenit)

Kerrataan tiedonhaun perustaitoja ja harjoitellaan tiedonhaun tulosten kriittisen tarkastelun periaatteita. Arvioidaan tiedon luotettavuutta ja pohditaan perustellen eri tiedonlähteiden käyttökelpoisuutta.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Informaatiolukutaito ja disinformaatiotietoisuutta -videosarja (Faktabaari)

Digitaalinen informaatiolukutaito -opas (Faktabaari)

Työkaluja kriittisen nettilukutaidon opettamiseen (EduLit)

Kognitiivisia vinoumia -infograafi ja tehtävä (Mediakasvatusseura)

Näin voit arvioida verkossa kohtaamaasi sisältöä -video, 10min. (Yle Uutisluokka)

Polkuja medialukutaitoon oppaasta esim. s. 18 (Mediataitokoulu)

Tutustutaan erilaisiin tapoihin tuottaa mediaa. Harjoitellaan tekemään erilaisia mediasisältöjä (journalistinen, tietoa välittävä, kantaaottava, vaikuttava). Hyödynnetään tuotosten teossa monipuolisesti erilaisia ohjelmia ja sovelluksia.

iMovien toiminnot

Oman elokuvan tekeminen iMoviella (Apple)

Green screen -videon tekeminen iPadilla (Mervin videovinkit)

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Polkuja medialukutaitoon oppaasta esim. sivut 25-31 (Mediataitokoulu)

Tutustutaan erilaisiin medioihin sekä mediaympäristöihin. Harjoitellaan eri mediasisältöjen kriittistä tulkintaa (esim. vaikutuskeinot, kohderyhmä, kaupallisuus). Vahvistetaan taitoja toimia sekä viestiä turvallisesti ja vastuullisesti erilaisissa mediaympäristöissä. Keskustellaan median ja mediankäytön merkityksestä omaan arkeen ja hyvinvointiin.

Some ja mediataidot

Mediakasvatuksen verkkopakopeli (KAVI)

Työkaluja kriittisen nettilukutaidon opettamiseen (Tampereen yliopisto)

Materiaalipaketti nettitekstien luotettavuuden arvioinnin opettamiseen (Tampereen yliopisto)

Tuntisuunnitelmat kriittisen medialukutaidon opetukseen (Mediakasvatusseura)

Polkuja medialukutaitoon oppaasta esim. sivut 15, 17, 27, 38-39. (Mediataitokoulu)

Perehdytään tekijänoikeuksiin ja lähdemerkintöjen tekemiseen. Harjoitellaan niiden asianmukaista käyttöä omassa työskentelyssä. Tutustutaan CC-lisenssoidun materiaalin hyödyntämismahdollisuuksiin.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Tekijänoikeustietoa (Kopiraittilan koulu)

Pelaa ja opi: pelilliset tehtävät ja materiaalit (Kopiraittilan koulu)

Tietoa CC-linsesseistä (Creative Commons Suomi)

Englanti

Harjoitellaan hyödyntämään erilaisia kielen opiskeluun soveltuvia sivustoja, ohjelmasovelluksia ja mediasisältöjä. Opetellaan vertailemaan ja arvioimaan niistä saatavan tiedon luotettavuutta (esim. käännös- ja sanakirjapalvelut).

Sanakirja

Google -kääntäjä

Keskustele kahdella kielellä tai opettele lausumista (Yle Digitreenit)

iPadin Sanelin -sovellus suullisiin harjoituksiin

Sanasto- ja kielioppiharjoituksia (British Council)

Pelillisiä sanastoharjoituksia (Babadum)

Tuotetaan tekstiä englannin kielellä tekstinkäsittelyohjelmaa hyödyntäen. Hyödynnetään tekstinkäsittelyohjelman käännös- ja kieliasetuksia.

Word – kieli- ja käännösasetukset

Tutustutaan englanninkieliseen mediaan. Toteutetaan mediatuotos (esitys, video, julkaisu) englanniksi. Harjoitellaan tiedonhakua englannin kielellä ja huomioidaan asianmukainen lähteiden käyttö sekä tekijänoikeudet.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Harjoitellaan kansainvälistä yhteydenpitoa tai verkostoitumista mahdollisuuksien mukaan.

Ruotsi

Harjoitellaan hyödyntämään erilaisia kielen opiskeluun soveltuvia sivustoja, ohjelmasovelluksia ja mediasisältöjä. Opetellaan vertailemaan ja arvioimaan niistä saatavan tiedon luotettavuutta (esim. käännös- ja sanakirjapalvelut).

Sanakirja

Google -kääntäjä

Keskustele kahdella kielellä tai opettele lausumista (Yle Digitreenit)

iPadin Sanelin -sovellus suullisiin harjoituksiin

Modigt på svenska (Google Play, App Store) – tarinallinen mobiilipeli (Jyväskylän yliopisto)

Pelillisiä sanastoharjoituksia (Babadum)

Harjoitellaan kirjoittamista ruotsin kielellä tekstinkäsittelyohjelmaa hyödyntäen. Tutustutaan tekstinkäsittelyohjelman käännös- ja kieliasetuksiin.

Word – kieli- ja käännösasetukset

Toteutetaan pienimuotoinen mediatuotos (esitys, video, julkaisu) ruotsiksi. Tutustutaan tiedonhakuun ruotsin kielellä ja huomioidaan asianmukainen lähteiden käyttö sekä tekijänoikeudet.

Tiedonhaku ja tekijänoikeudet

Sway esityksen luominen

PowerPoint esityksen tekeminen

Clipsin toiminnot

Clipsin käyttöopas (Apple)

Harjoitellaan kansainvälistä yhteydenpitoa tai verkostoitumista mahdollisuuksien mukaan.